1. <source id="2ij9k"></source>

      口岸雜費

      大連口岸


      費用名稱

      幣種及金額

      計費單位

      備注說明

      港雜費

      150-180/200-250

      20GP/40GP

      場地裝箱費

      RMB380.00/RMB750.00

      20’/40’

      (含燃油附加費)

      THC

      RMB750/RMB1100/RMB1100

      20GP/40GP/40GQ

      報關費

      RMB255.00/票

       

      另加外理 場裝75/20GP 115/40GP,外拖20/柜

      商檢代理費

      RMB100.00

       

       

      文件費

      RMB300

       

       

      CIC

      RMB600/RMB1200/RMB1200

      20GP/40GP/40HQ

      (臺灣航線)

      EBS

      RMB1500/RMB3000/RMB3000

      20GP/40GP/40HQ

      (臺灣航線)

      EBS

      USD150 /USD300 /USD 300

      20GP/40GP/40HQ

      (東南亞航線)

      CIC

      USD150 /USD300 /USD300

      20GP/40GP/40HQ

      (東南亞航線)

      DTS

      RMB200/RMB300/RMB300

      20GP/40GP/40HQ

      (近洋航線收取)

      PSS

      RMB300/RMB600/RMB600

      20GP/40GP/40HQ

      (平澤航線收取)

      GBF

      USD100/USD200/USD200

      20GP/40GP/40HQ

      (日本航線收取,可預付可到付)

      港口設施保安費

      RMB20.00/RMB30.00

      20’/40’

       

      注:電放費,改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現確認;個別船公司收取訂艙費。
       

      老司机你懂的2017_老司机你懂的在线视频_老司机福利大全